Leaflets and Supplements

Leaflets

Asunra

Kulunu 82 – Falavun

Kulunu 83 – Stroke

Kulunu 114 – Furaa vara araa kudhin

Kulunu 117 – Beyra Hingun

Kulunu 118 – Thalassaemia

Kulunu 119 – Aamuko beynun kuraa beys

Kulunu 120 – Hakuru bayyaai kasrathu

Kulunu 122 – Hithuge balin rakkaatherivun

Kulunu 124 – Neyvaalumuge nizam

Kulunu 126 – Vaguthu Raavaalun

Kulunu 136 – Virus

Kulunu 143 – Heamoglobin E

Kulunu 150 – Vitamins and Minerals

Kulunu 151 – Mashvaraa Kurun

Kulunu 152 – Dhaitha Belehettun

Kulunu 154 – Bandu Hikun

Kulunu 156 – Aailaa Reyvumattakaa Injection,

Kulunu 157 – Aailaa Revumattakaa Rahima Lavvaa Ethikolhu (IUCD),

Kulunu 158 – Aailaa Reyvumattakaa Gulhabeys

Kulunu 159 – Dharin bodethi kurumugai

Kulunu 160 – Vasectormy

Kulunu 161 – Histerectomy

Kulunu 162 – Papsmear

Kulunu 163 – Aailaa Reyvumattakaa Thabaee goi,

Kulunu 164 – Masooliyyathu ufulan dharinna aadha kodhinun

Kulunu 165 – Kanfatha dhimaavaa massala

Kulunu 169 – Bodethivamun anna dhuvasvaru hashiganda anna badhalutha

Kulunu 170 – Bali fethuruna nudhinun

kulunu 171 – Rulhi madukuran aadha kodhinun

Kulunu 173 – Dheythere dhurukurumuge vaseelai beynun kurumugai faruvaatherivun

Kulunu 175 – Tuballaigation

Kulunu 176 – Jinsee gulhun hingumugai dhimaavaa massala

Kulunu 177 – Thalassaemia ah test kurumugai natheeja yageen nuvaa sababutha

Kulunu 178 – Javaazee hayaai Baajjaveriko demehettun,

Kulunu 179 – Nugulhey echeheege sababun hamah jehey massala,

Kulunu 180 – neyfathun ley aun

Kulunu 181 – Osteoporosis,

Kulunu 182 – Aguvazan Kurun,

Kulunu 184 – Ultra sound scan

Kulunu 185 – Dhemafirin vakivumun darinna libey nafsaanee gelluntha,

Kulunu 186 – Hakurubali

Kulunu 187 – Pre-Natal Diagnosis

Kulunu 188 – Balive inuma thayyaaruvun

Kulunu 189 – Fen buimuge muhimmukan

Kulunu 190 – Keumugai Rangalhugoi

Kulunu 191 – Neyvaa lumuge nizam

Kulunu 192 – Leyge beynuntherikan

Kulunu 193 – Physio therapy in libidhaane faidhaa

Kulunu 194 – Masthuvaa thakethin dharin rakkaatherikurun

Kulunu 195 – Dhunfai, adhaai maadhamaage haalathu

Kulunu 196 – Kuda kamudhaa nizaama jehey balitha’,

Kulunu 198 – Heamoglobin D

Kulunu 199 – Kasrathukurun

Kulunu 199 – Maabandu dhuvasvaru kasrathukurun

Kulunu 205 – Doctara dhiumugai samaalukan dheynvee kanthatha

Kulunu 212 – Thuthu dharifulha kaandheyn fehun

Kulunu 229 – Binaakuranevi masakkaitherikama dulhaheyo sihathe

Kulunu 234 – Hand foot and mouth

Kulunu 235 – Thalassaemiage faruvaa

Kulunu 237 – Fibroids

Kulunu 239 – Hepetitis B

Kulunu 242 – HIV in rakkaatherivamaatho

Kulunu 250 – Drugs akee koba

Kulunu 252 – Panic Attack

Kulunu 254 – EC Pill

Kulunu 255 – Unsafe Abortion

 

Posters and Supplements

International Thalassaemia Day 2010 Supplement

Poster on Drug Abuse

 

 

 

What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :